Czym jest analiza rynkowa?

Z punktu widzenia przedmiotu analiz analiza rynkowa - Pressinfo to regularne branie pod lupę elementów i składników mających wpływ na budowę stosunków rynkowych. Przedmiotem analizy są takie elementy jak popyt, podaż, cena i ich wzajemne wpływy. Analiza rynkowa jest składnikiem badań rynku. Można nią także objąć takie czynności jak gromadzenie, przetwarzanie, analizę i końcową interpretację zdobytych danych. Celem analizy rynkowej jest rozwiązywanie problemów rynkowych.

Standardy badań rynkowych

Z punktu widzenia przedmiotu analiz analiza rynkowa to regularne branie pod lupę elementów i składników mających wpływ na budowę stosunków rynkowych

Autor zdjęcia: perzonseo

Oczywiście istnieje kodeks postępowania w dziedzinie badań rynkowych i społecznych. W kodeksie tym znajdują się nawet podstawowe obowiązki badacza względem zlecającego badania. Twórcą tego kodeksu jest ESOMAR, czyli European Society for Opinion and Marketing Research (Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku), które zostało założone w 1948 roku. Jest to organizacja zrzeszająca podmioty z całego świata, która posiada siedzibę w Amsterdamie. Działania organizacji zmierzają przede wszystkim do podniesienia standardów jakościowych oraz etycznych badań opinii publicznej czy badań rynkowych. Analiza rynkowa jest traktowana na równi z badaniami rynku. Działania kryjące się pod tymi nazwami to identyfikacja i wskazanie możliwości jak i przeszkód w działalności rynkowej, doskonalenie i ocena działań rynkowych, obserwacja i kontrola wyników tych działań, rozpoznanie sposobów, dzięki którym działania rynkowe są bardziej skuteczne.

Za cel analizy rynkowej stawia się dostarczenie informacji o zjawiskach rynkowych i okolicznościach wpływających na nie. Dzięki tym analizom można podejmować decyzje mające konkretne oddziaływanie na rynek. Dzięki badaniom możliwe jest ustalenie nowych faktów na rynku.